Lubię Darłowo

ZAMEK KRÓLA ERYKA

Wprawdzie nie odnaleziono dotychczas dokumentów bezpośrednio odnoszących się do budowy zamku w Darłowie, ale wyniki badań archeologicznych i architektonicznych oraz przesłanki historyczne umożliwiają datowanie powstania zamku na II połowę XIV wieku. Był to okres panowania księcia z rodu Gryfitów, Bogusława V i Elżbiety, córki króla Kazimierza Wielkiego. Książę w roku 1352 zakupił od bogatej mieszczki darłowskiej - Elżbiety von Behr - wyspę z młynem, z myślą o budowie na niej warowni. Lata 1352 - 1372 to czas szybko postępujących prac budowlanych. W ciągu tego dwudziestolecia wyrósł na wyspie zamek, który w swym głównym zarysie przetrwał do dnia dzisiejszego. Dzieło Bogusława V było na ówczesne czasy obiektem tak reprezentacyjnym, że już w roku 1372 odbył się w jego murach zjazd książąt pomorskich - braci i kuzynów Bogusława.

Pierwszym władcą, który unowocześnił system obronny i rozbudował zamek, był książę Eryk I Pomorski. Działo się to w latach 1449 - 59, gdy po utracie tronu Skandynawii stary, zdetronizowany król powrócił na swe dziedzictwo.

Staremu królowi towarzyszyła piękna i młoda dwórka Cecylia, która była miłością jego życia. Historycy do dziś spierają się o to, kim była naprawdę ta tajemnicza kobieta. Część z nich utrzymuje, że w ostatnich latach życia dobiegającego siedemdziesiątki króla - została jego żoną. Jedna z ówczesnych kronik wspomina o niej jako o "królowej Cecylii".

Owiane tajemnicą dzieje wielkiej miłości króla Eryka i Cecylii stały się inspiracją dla artystów. Poemat "Powrót księcia Eryka" stworzył koszaliński poeta i prozaik Czesław Kuriata, a amerykańska dziennikarka i pisarka Lucie Lehmann - Barclay od kilku lat penetruje archiwa Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec i Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu śladów Cecylii i Eryka. Celem pisarki jest stworzenie powieści o miłości tej niezwykłej pary opartej na faktach historycznych.

Pierwotny wygląd darłowskiej średniowiecznej warowni był inspiracją do zbudowania przez króla Eryka w Danii podobnego ale większego zamku Kronborg, w którym po latach William Shakespeare umieścił akcję swojego "Hamleta".

Zamek w Darłowie jest związany również z postacią wnuczki Eryka Pomorskiego - księżną Zofią. Legenda przypisuje jej, ponoć wbrew faktom historycznym, okrucieństwo, za które po śmierci pokutuje jako Biała Dama, krążąca po zamku. Z postacią księżnej Zofii związana jest również romantyczna historia miłosna. Wielkim i odwzajemnionym uczuciem miała darzyć Pani darłowskiego zamku rycerza Jana z Maszewa, którego gotycka kamienica stoi do dziś na rogu ulicy Powstańców Warszawskich i ulicy Morskiej. Ponoć książęcy zamek z domem rycerza łączyło tajemne podziemne przejście, którym rycerz nocą przemykał do swojej Pani...

Historyczną powieść opartą na losach księżnej Zofii pt.: "Piękna Księżna" napisał mieszkający wiele lat w Darłowie prozaik Zbysław Górecki.

 

W czasach pruskich zamek służył częściowo jako magazyn i popadał w ruinę. Dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku powstało tam funkcjonujące do dziś muzeum regionalne, którego twórcą i pierwszym kustoszem był Karl Rosenow.

 

Obecnie Zamek Króla Eryka w ramach swojej działalności organizuje liczne wystawy czasowe.

 

Osobliwością darłowskiego Muzeum jest dwugłowe cielę, które urodziło się najprawdopodobniej we wsi Janiewice w powiecie sławieńskim w roku 1919. Można je zobaczyć w holu zamkowym. Do ciekawostek zamkowych należy również kocia mumia i rzeźba złotej gołębicy - talizmanu szczęścia króla Eryka i Cecylii. Od jesieni 2010 na dziedzińcu zamkowym stoi pomnik króla Eryka, przedstawiający "króla wygnańca", ufundowany przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie.

 

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich

ul. Zamkowa 4 - tel. 94 314 23 51

Sezon niski:

od 1 stycznia do 14 kwietnia oraz od 14 października do 13 grudnia;

od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) w godz.10-16;

kasa czynna do godz. 15.15.

 

Sezon średni:

od 15 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 13 października;

od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu) w godz. 10-16;

kasa czynna do godz.15.15.

 

Sezon wysoki:

od 1 lipca do 31 sierpnia;

od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu) w godz. 10-18;

kasa czynna do godz. 17.15.

Bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wstęp na wieżę zamkową: 4 zł

Usługa przewodnicka: 50 zł

www.muzeumdarlowo.pl

 

 

Powrót do wykazu zabytków