Lubię Darłowo

Debata o bezpieczeństwie i porządku publicznym

Darłowo, 12 stycznia 2018 roku

Dnia 12 stycznia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie, odbędzie się debata poświęcona tematyce bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego. Organizatorami debaty są Komenda Powiatowa Policji w Sławnie oraz Miasto Darłowo. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej, którzy przedstawią sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Zachęcamy do uczestnictwa!

OSS