Lubię Darłowo

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu Hali Sportowej przy SP nr 3

Darłowo, 15 grudnia 2017 roku

Arkadiusz Klimowicz –burmistrz Darłowa ogłosił przetarg nieograniczony na  Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Oferty naprzyjmowane w terminie do 21 grudnia 2017 do godz.10.30.                                                                                                  Budynek wzniesiony  zostanie w miejscu istniejącego boiska asfaltowego. Jak nas informuje Tomasz Breszka  kierownik referatu integracji europejskiej i inwestycji, harmonogram prac przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń w roku 2018. Następnie  z  początkiem roku 2019 miasto przystąpi do wyboru wykonawcy robót a całość prac planuje się zakończyć we wrześniu 2020 roku. Dyscyplinami sportowymi wiodącymi mają być siatkówka oraz koszykówka. Hala posiadać będzie pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz siatkówki o wymaganych wysokościach. Zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie łącznika hali z istniejącym budynkiem szkoły, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę istniejącego placu apelowego. Oprócz głównej areny, w obiekcie funkcjonować ma też profesjonalna sala do nauki tańca, ćwiczeń gimnastyki, itp.

L.W.